Pentru ca apa să fie potabilă, aceasta trebuie să indeplinească cerinţele prevăzute in standardele de calitate ale apei potabile. Este vorba de standardul european definit prin European Drinking Water Directive, iar in România cerinţele pentru ca o apa sa fie potabila sunt stabilite si prin prevederile legii 458/2002, modificată și completată de legea 311/2004.

Pentru țările care nu au cadru legislativ sau administrativ pentru astfel de standarde, Organizația Mondială a Sănătății publică orientări cu privire la cerinţele care ar trebui atinse de apă pentru ca aceasta să fie potabilă. În tţările unde există standarde de calitate a apei potabile, majoritatea sunt exprimate mai degrabă ca linii directoare sau obiective decât ca cerințe și foarte puține standarde de apă au vreun temei legal sau sunt supuse aplicării. Cele obligatorii sunt Directiva europeană privind apa potabilă in Europa și Legea privind siguranta apei potabile din Statele Unite, care necesită respectarea legală a prevederilor specificate.

In Europa, aceasta directiva include o cerință pentru statele membre de a adapta legislația locală pentru a impune directiva în fiecare țară. Sunt prevăzute inspecții de rutină și, acolo unde este necesar, fortarea implementarii prin intermediul sancțiunilor impuse de Comisia Europeană națiunilor care nu se conformeaza.

Deși standardele de apă potabilă sunt frecvent infăţişate ca și cum ar fi simple liste de valori parametrice, documentele standardelor specifică, de asemenea, locația de prelevare, metodele de prelevare, frecvența de prelevare, metodele analitice și acreditarea de catre laboratoare. Unele standarde oferă cerințe complexe și detaliate pentru tratamentul statistic al rezultatelor, variațiile temporale și sezoniere, însumarea parametrilor asociați și tratamentul matematic al rezultatelor aparent aberante.
O valoare parametrică în acest context este cel mai frecvent exprimata prin concentrația unei substanțe, de ex. 30 mg / l de fier. Poate fi, de asemenea, un număr, cum ar fi 500 E. coli per litru sau o valoare statistică, cum ar fi concentrația medie de cupru de 2 mg / l. Multe țări nu numai că specifică valori parametrice care pot avea impact asupra sănătății, dar specifică și valori parametrice pentru o serie de constituenți care, de la sine, este puțin probabil să aibă vreun impact asupra sănătății. Acestea includ culoarea, turbiditatea, pH-ul și parametrii organoleptici (estetici) gust și miros.
Este posibil și acceptabil din punct de vedere tehnic să se faca referire la același parametru în moduri diferite care pot părea să sugereze o diferenta de standard cerut. De exemplu, nitritul poate fi măsurat ca ion nitrit sau exprimat ca N. O valoare de nitrit „N” stabilita la 1.4 mg / l este egala cu o concentrație de ion nitrit de 4.6 mg / l. Aceasta este o diferență aparentă in valoare de aproape trei ori mai mare.

Tabelul următor oferă o comparație a unei selecții de parametri pentru concentrațiile solicitate de catre Uniunea Europeana, Romania si Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

PARAMETRII SI VALORI ADMISE ALE PARAMETRILOR

Parametrii microbiologici

Parametrul

Unitatea

de masura

Valoarea admisa a parametrului

Uniunea Europeana

Romania

OMS

Escherichia coli (E. coli)

(numar /100 ml)

0

0

0

Enterococi

(numar /100 ml)

0

0

0

Parametrii chimici

Parametrul

Unitatea

de masura

Valoarea admisa a parametrului

Uniunea Europeana

Romania

OMS

Acrilamidă nota 1)

μg/l

0.10

0.10

0.50

Antimoniu

μg/l

5.00

20.00

Arsenic

μg/l

10.00

10.00

10.00

Benzen

μg/l

1.00

1.00

10.00

Benz(a)piren

μg/l

0.01

0.01

Bor

mg/l

1.00

1.00

0.50

Bromaţi nota 2)

μg/l

10.00

10.00

10.00

Cadmiu

μg/l

5.00

5.00

3.00

Crom

μg/l

50.00

50.00

50.00

Cupru nota 3)

mg/l

2.00

0.10

2.00

Cianuri

μg/l

50.00

70.00

Dicloretan

μg/l

3.00

3.00

30.00

Epiclorhidrină nota 1)

μg/l

0.10

0.10

0.40

Fluor

mg/l

1.50

1.20

1.50

Plumb nota 3) si 4)

μg/l

10.00

10.00

Mercur

μg/l

1.00

1.00

6.00

Nichel nota 3)

μg/l

20.00

20.00

70.00

Nitraţi nota 5)

mg/l

50.00

50.00

50.00

Nitriţi nota 5)

mg/l

0.50

0.50

3.00

Pesticide nota 6) si 7)

μg/l

0.10

0.10

Pesticide – total nota 6) si 8)

μg/l

0.50

0.50

0.50

Hidrocarburi aromatice policiclice nota 9)

μg/l

0.10

0.10

0.10

Seleniu

μg/l

10.00

10.00

10.00

Tetracloretan şi Tricloretenă

μg/l

10.00

10.00

10.00

Trihalometani – total nota 10)

μg/l

100.00

100.00

Clorură de vinil

μg/l

0.50

0.50

0.30

Nota 1: Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

Nota 2: Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 μg/l.

Nota 3: Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

Nota 4: Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 μg/l.

Nota 5: Statele membre trebuie sa se asigure ca conditia ca [nitrat]/50 + [nitriti]/3 # 1, unde parantezele patrate semnifica concentratia in mg/l pentru nitrat (NO3) si nitriti (NO2), este indeplinita.

Nota 6: Prin ‘pesticide’ se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

Nota 7: Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 μg/l.

Nota 8: Prin ‘Pesticide – Total’ se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

Nota 9: Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

Nota 10: Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în
practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 μg/l pentru concentraţia totală a THM.

Parametrii indicatori

Parametru

Unitatea de masura

Valoarea admisa a parametrului

Uniunea Europeana

Romania

OMS

Aluminiu

μg/l

200.00

200.00

2000.00-5000.00

Amoniu

mg/l

0.50

0.50

1.50

Cloruri nota 1)

mg/l

250.00

250.00

200.00-300.00

Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) nota 2)

no./100ml

0

0

0

Culoare

acceptabilă pentru consumatori si nici o
modificare anormală

Conductivitate nota 1)

μS cm-1 la 20 °C

2,500.00

2,500.00

Hydrogen ion concentration note 1) and 3)

unitati pH

>= 6.5 si <=9.5

>= 6.5 si <=9.5

Fier

μg/l

200.00

200.00

Mangan

μg/l

50.00

50.00

Miros

acceptabilă pentru consumatori si nici o
modificare anormală

Oxidabilitate nota 4)

mg/l O2

5.00

5.00

Sulfat nota 1)

mg/l

250.00

250.00

Sodiu

mg/l

200.00

200.00

Gust

acceptabilă pentru consumatori si nici o
modificare anormală

Număr de colonii la 22°

nici o
modificare anormală

Bacterii coliforme nota 5)

no./100 ml

0

0

Carbon organic total (COT) nota 6)

nici o
modificare anormală

Turbiditate nota 7)

acceptabilă pentru consumatori si nici o
modificare anormală

 

<=5UNT

Radioactivitatea

Parametru

Unitatea de masura

Valoarea admisa a parametrului

Uniunea Europeana

Romania

OMS

Tritium

Bq/l

100.00

Doza totala indicativa

mSv/year

0.10

Nota 1: Apa nu trebuie să fie agresivă.

Nota 2: Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor micro-organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

Nota 3: Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

Nota 4: Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

Nota 5: Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

Nota 6: Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.

Nota 7: Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]